Kjelsås Skoles Strykeorkester


KSS består av elever ved Kjelsås skole. Vi spiller sammen i tre orkestere, to for rekrutter og ett hovedorkester. Vi får også spilleundervisning av dyktige lærere. I tillegg skjer det mye annet sosialt og gøy, som turer, seminarer og konserter.

Vi vil gjerne ha nye medlemmer!

Å være medlem i KSS

Kjelsås Skoles Strykeorkester har et hovedorkester (HO) og to aspirantorkester (AO) som øver en gang i uken. I tillegg får musikantene spilleundervisning en gang i uka (25 minutter). Undervisningen gis av dyktige lærere fra Oslo Kulturskole. Målet er at elevene skal drive med samspill i orkester, og få opplæring individuelt eller i små grupper for å understøtte dette.

Det er vanlig at nye musikanter starter med å ha bare spilleundervisning. Når eleven har spilt i ca. ett år begynner han/hun i et aspirantorkester. Dirigent er Stina Kvalbein Blyverket. For tiden har vi to aspirantorkester: Tutti Frutti og Non Stop. Begge har orkesterøvinger på Kjelsås skole torsdager i AKS-tiden.

Etter noen år i et aspirantorkester, flyttes eleven opp i hovedorkesteret. Erik Fossum Svendsen er dirigent. Hovedorkesteret øver torsdager fra kl. 17.30-19.15 i aulaen. Spillelæreren gir beskjed når det er aktuelt for eleven å begynne i AO eller HO.

Musikantene kan leie instrument av KSS.

Det er mulig å få spilletime sammen med en annen elev. Gi beskjed dersom barnet har noen det gjerne vil spille sammen med.

Orkesteret er foreldredrevet. Elevenes foreldre må derfor regne med å bidra noe med for eksempel kakebaking, rydding og rigging i forbindelse med konserter og gjennom å stille opp med verv i orkesterets styre.

Vi har et aktivt og hyggelig styre som trenger nye medlemmer. Vi har styremøte litt sjeldnere enn 1 gang i måneden. Årsmøtet arrangeres i februar/mars hvert år.

Priser

 • Medlemsavgift: 400 kr/semester

 • Instrumentleie: 300 kr/semester

 • Spilleundervisning: 2200 kr/semester. Vi gir søskenmoderasjon på 600 kr.


Vi ønsker at de som står på venteliste i KSS registrerer seg. Medlemsavgiften betales av alle aktive medlemmer, det vil si musikanter som enten får spilleundervisning, spiller i et av orkestrene våre, eller begge deler. Regning blir tilsendt.

Barrierefri fritid

Vi ønsker å være inkluderende i forhold til funksjonsnedsettelser. Øvelser og konserter skjer hovedsakelig på Kjelsås skole og Engebråten ungdomsskole som er godt tilrettelagt. Det er også god tilgang på toaletter. Ta kontakt med styret hvis du er usikker på noe, så finner vi ut av det!

Hva skjer i KSS, og når?

Øvingstider

Aspirantorkestrene øver i AKS-tiden på torsdager. De yngste øver kl. 14.00-14.45 og de litt eldre øver kl. 14.45-15.45.

Hovedorkesteret øver på torsdager kl 17.30-19.15

Undervisningstimene (individuelt eller i små grupper) gis hele uken.

KSS har noen årlige aktiviteter i tillegg til de ukentlige orkesterøvelsene og spilletimene. Nedenfor står en omtrentlig oversikt. Nøyaktig program varierer litt fra år til år. Styret sender ut en semesterplan for hvert halvår.

Høstaktiviteter

 • August: Fordeling av undervisningstimer.

 • September: Orkesterseminar for AO og HO (ved Engebråten ungdomsskole)

 • September: Alle musikanter på sosial pizza- og bowlingutflukt

 • Oktober: AO og HO holder høstkonsert

 • Oktober: Mulighet for å delta på seminar arrangert av UNOF

 • November: AO holder konsert på Grefsen - Kjelsås eldresenter

 • November: Kammeraften - alle musikanter spiller

 • Desember: HO deltar på bydelens julekonsert i Grefsen kirke

 • Desember: Av og til har vi juleavslutningskonsert

Våraktiviteter

 • Januar: Oppstartsseminar for AO og HO ved Engebråten ungdomsskole

 • Februar/mars: Årsmøte

 • Mars: AO og HO deltar på konsert i Oslo konserthus store sal med fellesorkester for alle strykerne i Oslo musikk- og kulturskole

 • April: AO og HO holder vårkonsert

 • Mai: HO deltar på UNOFs vårkonsert i Konserthusets lille sal sammen med andre strykeorkestre i Oslo

 • Mai: Kammeraften - alle musikanter spiller

 • Juni: Seminartur til Hvasser en helg for alle musikanter som vil, med familie.

Våre instrumenter

Vi tilbyr undervisning på fiolin, bratsj og cello.

Instrumentene kan leies på semesterbasis fra KSS. De finnes i flere størrelser: hel (normal/voksen), halv, kvart og 1/8. Barnets størrelse bestemmer hvilken størrelse det skal ha på instrumentet.

Kontaktinformasjon

Adresse

Kjelsås Skoles Strykeorkester

Postboks 86 Kjelsås

0411 Oslo

Send e-post til styret

Organisasjonsnummer

980 044 424

Grasrotandel

Gi din grasrotandel til KSS. Familie og andre kan gjøre det samme. Registrer grasrotandel hos Norsk Tipping med vårt organisasjonsnummer 980 044 424.