Kjelsås Skoles Strykeorkester


KSS består av elever ved Kjelsås skole. Vi spiller sammen i tre orkestere, to for rekrutter og ett hovedorkester. Vi får også spilleundervisning av dyktige lærere. I tillegg skjer det mye annet sosialt og gøy, som turer, seminarer og konserter.

Vi vil gjerne ha nye medlemmer!

Å være medlem i KSS

Kjelsås skoles strykeorkester har et hovedorkester (HO) og to aspirantorkester (AO) som øver en gang i uken. I tillegg får musikantene spilleundervisning en gang i uka. Undervisningen gis av dyktige lærere fra Oslo Kulturskole. Målet er at elevene skal drive med samspill i orkester, og få opplæring individuelt eller i små grupper for å understøtte dette.

Det er vanlig at nye musikanter starter med å ha bare spilleundervisning. Når eleven har spilt en periode, begynner han/hun i et aspirantorkester. For tiden har vi to aspirantorkester: Tutti Frutti og Non Stop. Begge har orkesterøvinger på Kjelsås skole i AKS-tiden.

Etter noen år i et aspirantorkester, flyttes eleven opp i hovedorkesteret. Hovedorkesteret øver torsdag ettermiddag i aulaen. Spillelærer og dirigent avgjør når det er aktuelt for eleven å starte med orkesterspill, og opprykk til neste orkester.

Etter at musikanten har startet med orkesterspill, forventes det oppmøte på ukentlige orkesterøvinger, samt seminarer og konserter.

Musikantene kan leie instrument av KSS.

Det er mulig å få spilletime sammen med en annen elev. Gi beskjed dersom barnet har noen det gjerne vil spille sammen med.

Orkesteret er foreldredrevet. Elevenes foreldre må derfor regne med å bidra noe med for eksempel kakebaking, rydding og rigging i forbindelse med konserter og gjennom å stille opp med verv i orkesterets styre.

Vi har et aktivt og hyggelig styre som trenger nye medlemmer. Vi har styremøte litt sjeldnere enn 1 gang i måneden. Årsmøtet arrangeres i februar/mars hvert år.

Priser


Vi ønsker at de som står på venteliste i KSS registrerer seg. Medlemsavgiften betales av alle aktive medlemmer, det vil si musikanter som enten får spilleundervisning, spiller i et av orkestrene våre, eller begge deler. Regning blir tilsendt.

Barrierefri fritid

Vi ønsker å være inkluderende i forhold til funksjonsnedsettelser. Øvelser og konserter skjer hovedsakelig på Kjelsås skole og Engebråten ungdomsskole som er godt tilrettelagt. Det er også god tilgang på toaletter.  Ta kontakt med styret hvis du er usikker på noe, så finner vi ut av det!

Hva skjer i KSS, og når?

Øvingstider høsten 2023

Alle orkester øver på Kjelsås skole:

Undervisningstimene (individuelt eller i små grupper) gis hele uken.

KSS har noen årlige aktiviteter i tillegg til de ukentlige orkesterøvelsene og spilletimene. Nedenfor står en omtrentlig oversikt. Nøyaktig program varierer litt fra år til år. Styret sender ut en semesterplan for hvert halvår.

Høstaktiviteter

Våraktiviteter

Våre instrumenter

Vi tilbyr undervisning på fiolin, bratsj og cello.

Instrumentene kan leies på semesterbasis fra KSS. De finnes i flere størrelser: hel (normal/voksen), tre-kvart, halv, kvart og 1/8. Barnets størrelse bestemmer hvilken størrelse det skal ha på instrumentet.

Kontaktinformasjon

Adresse

Kjelsås Skoles Strykeorkester
c/o Hannelive Hjelm-Bergland
Frysjaveien 47A
0884 Oslo

Send e-post til styret

Organisasjonsnummer

980 044 424

Grasrotandel

Gi din grasrotandel til KSS. Familie og andre kan gjøre det samme. Registrer grasrotandel hos Norsk Tipping med vårt organisasjonsnummer 980 044 424.